Sven-Erik Magnusson på väg att göra "vågen" när han ska motta Radio Nostalgis hedersdiplom för hans
  mångåriga insatser för svensk populärmusik. Platsen var Tjolöholms Slottspark fredagen den 17 juli 2009
  på scen och efter Sven-Ingvars kvällskonsert inför en jublande publik på 1300personer.                 (Juli 2009)
                                                                                                                                                 Tillbaka

 
  En stolt Sven-Erik visar upp diplomet för publiken som gav honom ett fyrfaldigt leve som bekräftelse på
  deras gillande.                                                                                                                      (Juli 2009)
                                                                                                                                                 Tillbaka
 
 
Radions Royne Nilsson lämnar över mikrofonen till Sven-Erik.
                                                                                   (Juli 2009)
                                                                                      
Tillbaka

 
Dags att säga tack och hej till publiken.                          (Juli 2009)
                                                                                      
Tillbaka