Torgny Melin i Torgny Melin's har just förärats Dansradions Hedersdiplom för sina
 insatser för främjandet av svensk dansmusiktradition under 23 år.                (juni 2007)   
                                                                                                                  Tillbaka