Utan dansband
    stannar Sverige
       

Vädret Kungsbacka

  Start   Webbradio   Sverigetoppen   Norgetoppen   Tio i Topp   Bildarkiv   Intervjuarkiv   Gästbok   Kontakt
     Annonser

 
 
 
 
  

                                  
                                   Malte Johnsons Orkester på Liseberg
 

                          
                          
(Sammansatt bild)
                           Överst fr. vänster brassektionen:
Andreas Skjold, trombone, Hans Lindgren, Gösta
                           Nilsson, Rune Lindgren, Berndt Gustafsson, trumpet. Underst saxsektionen: Bertil
                           Wikholm, barytonsax, Chris Holmström, tenorsax,  Bengt Sjölund, altsax, klarinett,
                           Sören Ahrnot, tenorsax, klarinett. Stående: Malte Johnson, alt- och tenorsax.
                           Rytmsektionen: Rudolf Svensson, bas, Arne Milefors, trummor och Ivar Wefring, 
                           piano. Till höger skymtar sångerskan Sonya Hedenbratt.

                         

                         
På Liseberg uppträdde förstås redan på
                          Maltes tid berömda artister som för sina
                          framträdanden behövde en orkester. Flera
                          kända artister kom till Liseberg på Maltes
                          initiativ och fick stöd av Maltes special-
                          arrangemang.
                          Ett sådant tillfälle var 1959 när Paul Anka
                          framträdde på Stora scenen och i Cabaret-
                          hallen.


                        
                          

                        
1958 års Eurovision Song Contest hölls i
                         Hillversum i Holland. Sverige deltog för
                         första gången och ställde upp med låten
                         Lilla Stjärna skriven av Åke Gerhard
                         framförd av Alice Babs.                    

                         Den svenska juryn i Göteborg bestod av
                         Fr. vänster: Malte, Lasse Dahlquist,
                         Anita Halldén, Rustan Älveby,  Tage
                         Danielsson, Uno Asplund, Sten-Åke
                         Cederhök, Roland Eiworth, Erik
                         Johnsson och Ulf Peder Olrog. Åke
                         Falck saknas på bilden.                        
Sweetness (signatur)  

                         Därefter "Swingin´ The Scale"
                         från radiosändning över BFN 
                         (Brittish Forces Network), live
                         från Jazzen på Liseberg den 
                         20 juni 1947 för de brittiska
                         trupperna i Tyskland. Glenn 
                         Millers orkester gjorde
                         liknande radiosändningar för
                         AFN (American Forces Network)
                         riktat till de amerikanska
                         trupperna där.
Malte Johnson föddes i Helsingborg
den 24 oktober 1910.Hans första
instrument var en fiol och hans första
spelningar var på kafé Thalia 1927
med kompisen Sven Ohlsson. Av
gagen blev det så småningom en
altsax och fler saxofoner.
   1933 blev han med i John Eeks
orkester som han dock lämnade efter
ett år. 1934 gjorde han ett inhopp i
Eges orkester. När Malte bildade sin
första orkester 1935 var det med
medlemmar ur Eges. Efter ett tips blev
Malte uppsökt av Sam Samson vars
orkester skulle börja spela redan
samma höst på danssalongen
Wauxhall i Göteborg. Malte antog
budet och flyttade till Göteborg.
Sam Samson var då en av landets
mest populära orkestrar.
   Hösten 1936 fick Sam Samson
engagemang på La Visit i Stockholm
och Malte Johnson fick erbjudandet
att med egen orkester fortsätta på
Wauxhall. Malte Johnsons orkester
var Wauxhall troget fram till våren
1942. Under åren blev det flera
turnéer i landet och en första radio-
spelning i mars 1939.
   Våren 1943 premiärspelade Malte
på Kungsgillet - ett av dåtidens i
Göteborg mest populära dansställen.
Men det blev i stort sett bara ett år
på Kungsgillet.   
   Hösten 1944 började Malte 
Johnsons orkester spela på Rotunda
på Liseberg. Därmed inleddes en
epok inte bara i Maltes karriär utan
även för göteborgarna. Malte efter-
trädde Åke Fagerlunds orkester som
hunnit etablera sig väl hos publiken.
Båda banden spelade samma
dansanta storbandsmusik men Maltes
arrangemang skulle komma att
överträffa alla förväntningar.       
   Det blev 15 år på Liseberg - på 
Rotundan eller i folkmun kallat Rota
och utedansbanan Jazzen. Senare
ledde han också orkestern i Cabaret-
hallen.
   Hundratusentals är de Göteborgare
och västkustbor som under de här
åren dansade i trivsamma Rotundan
och njöt av de ljumna sommarkväll-
arna vid Jazzen.
   Malte Johnson höll sig alltid väl
framme och  snappade upp all
influenser som var på väg. Han var
oftast först med de  senaste låtarna
och arrangemangen från USA och var 
inte sen med att lära ut de  senaste
danserna inför publiken.
   I slutet av oktober 1952 arrange-
rades två speciella mambokvällar på
Rotundan. Det var första gången
dansen presenterades i Sverige.
   Han uppges även  vara den förste
att ha introducerat twisten i Sverige.
   Som den gedigna musiker och 
orkesterledare han var blev även hans
goda musiker uppmärksammade. 
Malte kunde därför inte undvika att
flera av dessa fick erbjudanden från
annat håll. Bengt-Arne Wallin, Lasse
Samuelsson, Gösta Nilsson, Andreas
Skjold, Rolf Bäckman och Börje
Fredriksson är några av de begåv-
ningar som bl.a. värvades av Thore
Ehrlings orkester. Trumpetaren Lasse
Samuelsson blev ju senare med egen
orkester. I popbandet The Telstars
sågs trumpetaren Gösta Nilsson i
början av 60-talet  tillsammans med
Rolf Bäckman på saxofon.
   Dessutom ingick välkända musiker
som pianisten Jan Johansson och
batteristen Nils-Bertil Dahlander en tid
i Maltes band.
   Bristen på skivstudior under den tid
Malte Johnsons orkester verkade
gjorde att det bara blev  ett 30-tal
skivor inspelade. Det var förenat med
stora kostnader att förlägga skivi-
inspelningarna till Stockholm för ett 
storband då. Två radiokonserter, en
från 1947, riktade  till de brittiska
trupperna i Tyskland och en från 
Göteborgs konserthus, finns
bevarade i Sveriges Radios arkiv.
   Sonya Hedenbratt, Gunnar "Silja-
bloo" Nilsson, Harmony Sisters, Olavi
Virta, Ulla Sjöholm och Delta Rhythm
Boys är några av de artister som finns
med på Maltes skivinspelningar.

           Minns du?
   Glenn Millers Orkester
  Harry Arnolds Storband
  Thore Ehrlings Orkester
  Malte Johnsons Orkester

          Danshistoria
         Dansbanden
     Flamingokvintetten
         Sten & Stanley
           Streaplers
         Sven-Ingvars

           Partners
        Radio Nostalgi
      Sveriges Popradio
      Sveriges Jazzradio
                 Annonser