Utan dansband
    stannar Sverige
       

Vädret Kungsbacka

  Start   Webbradio   Sverigetoppen   Norgetoppen   Tio i Topp   Bildarkiv   Intervjuarkiv   Gästbok   Kontakt
     Annonser

   
 
    

                                          
                                           Dansbandens ursprung


  
Den moderna dansmusiken har sina rötter från 1920-talets
   jazzinfluerade dansmusik. Storbanden storhetstid var under
   1930, 40- och 50-talen med sällskapsdans på klubbar,
   restauranger och större danssalonger. Det fanns  allt från
   mindre dansställen till stora danspalats med plats för över
   tusen personer på dansgolvet, storband på minst 18 man
   och stor restaurang. I Sverige tillhörde Nalen och Skansen
   i Stockholm, Rotundan och Jazzen på Liseberg i Göteborg
   och Amiralen i Malmö de större dansställena i vårt land.

   Allteftersom jazzmusiken utvecklades fick den dansanta
   framtoningen stå tillbaka för helt andra tempon och ny
   rytmik. Orkestrarna blev så småningom mindre och fram-
   trädde i grupper på fyra till sex medlemmar. Deras musik
   spelades nu istället på jazzklubbar där det snarare bjöds
   på konsert än dans. Ja, dansen förbjöds till och med.

   Instrumentalmusiken fick också mindre betydelse och
   orkestrarna blev alltmer kompband för de sångartister
   som dök upp under 50-talet. Pop- och rockvågen under 
   1950- och 60-talen lanserade nya band med den tidens
   musik och får väl betecknas som motsvarigheten till den
   dansanta jazzens storhetstid några decennier tidigare.

   Men "fyrtiotalisternas" intresse för 50- och 60-talets pop
   och rock ebbade så småningom ut och även dessa populära
   bands antal minskade betydligt i slutet av 60-talet.
   (läs mer: Pop- och rockvågen under 1950 - och 60-talen.)
   Vad dansen beträffar så blev det mer bugg, limbo, twist
   och andra dansflugor som tilltalade den unga publiken.

   Några av dåtidens popband finns kvar än idag och uppträder
   sporadiskt eller släpper en och annan skiva. Men en del av
   grupperna försökte anslå en mer dansant ton och kom att
   bli stilbildare för vad vi idag kallar för dansband.
   Några av dessa är fortfarande väl etablerade och vissa har
   till och med medlemmar kvar sedan bandet bildades på 50-
   talet. Det innebär att de redan har hunnit att fira sina 40-
   årsjubileum.

   Vi har valt ut fyra av dessa band som får representera ett
   urval från denna tid - länkar finns under Danshistoria till
   höger.


                                     Minns du?
   Glenn Millers Orkester
  Harry Arnolds Storband
  Thore Ehrlings Orkester
  Malte Johnsons Orkester

          Danshistoria
         Dansbanden
     Flamingokvintetten
         Sten & Stanley
           Streaplers
         Sven-Ingvars

           Partners
        Radio Nostalgi
      Sveriges Popradio
      Sveriges Jazzradio
                 Annonser